Ser (akunamatata_ser) wrote,
Ser
akunamatata_ser

Category:
 • Location:
 • Mood:
 • Music:

Итак подытожим...

Ну вот мы и сделали чета вроде опросника Президенту.
Не заню читают ли и слышат ли нас, но практика показала, народ не очень верит в тот факт, что президент сдержит свое обещание и ответит на вопросы по истечению 100 дневного срока правления, а посему нет того града вопросов как в первый раз было на его личном ЖЖ. Кстати 100 дневка та сегодня! Поздравлямс нас граждане ;)
Постну здесь все вопросы собранные по следующим ЖЖ-кам друзей поддержавших мою идею...
Итак вопросы:

1. Вот уже довольно таки длительное время как на Северном проспекте проводятся не санкционированные "сборища", в следствии которых на этой территории не возможно спокойно проводить досуг, а владельцы магазинов и других офисов на этом участке несут убытки.
До каких пор будет продолжаться все это, и не стоит ли властям, КАК ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ, блюсти интерес налогоплательщиков и заботится о том чтоб не закрылись реальные рабочие места? (в магазинах, которые на грани банкротства работают до 40 человек...) 

2. Серж Азатович, в России, стратегическим партнером которой является Армения, существует дискриминация в отношении армян. В частности, людей с армянской фамилией не берут на работу в госучреждения, а те кто служат там лишены возможности карьерного роста - таким образом их заставляют менять фамилии с армянских на русские. Такое происходит например в Краснодарском крае, и речь не идет о единичных случаях - это массовое явление.
Можете ли Вы ответить, как может стратегическое партнерство, союзничество на межгосударственном уровне сочетаться с притеснением людей носящих армянские фамилии (не армян - потому как это не всегда даже этнические армяне)?

3. 15 июля Вы обратились к армянам живущим зарубежом- "Возвращайтесь!"
Какие конкретные шаги Вы намерены предпринять для этого?

4.
Не считаете ли Вы,что обсуждение проблемы Геноцида на уровне комиссии историков,будет расцениваться со стороны потомков жертв,как надругательство над исторической памятью армянского народа?

5.
Не кажется ли Вам,что спуская на тормозах,расследование событий 1-марта,прокуратура оказывает Вам очередную медвежью услугу? И если,действительно за спиной этих событий стоит Левон Тер-Петросян,в чем причине его нахождения на свободе?

6.
Что из армянской периодики лежит у Вас на столе каждым утром?

7.
Почему перед каждым митингом оппозиции мэрия города Еревана запрещает его проведение,а полиция,через час,после того как несколько тысяч людей там собирается-разрешает проведение оного? Где логика и последовательность исполнения решений мэрии?

8. Օրենք ընդունել որը քրեական պատասխանատվության կենթարկի Էրմենիստանից դուրս 1-ից ավել տարի գտնվող մարդկանց: Բացառությունների ցանկ պետք է զուգահեռ մշակել, որոշ հաքանների այս ցուցակից հանելու համար:

9. Համաձայն արդեն ընդունված վերոնշյալ օրենքի դատական գործեր հարուցել բոլոր այն մարդկանց հանդեպ ում սա վերաբերվում է: Այդ մարդկանց հայտնաբերելու համար գործի դնել ԱԱԾ-ի ողջ զինանոցը:

10. Ինտերպոլի կամ մասնավոր հետախուզական ծառայությունների հետ համագործակցելով բերման ենթարկել այդ մարդկանց ու կոխել ծակը: Թֆու կներեք, դատել ու բանտ նստեցնել:

11. Հասկանալի է, որ ծախսատար միջոցներ են առաջարկվում, բայց ես կասկած չունեմ, որ մեր սիրելի Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է հնարավոր եւ անհնարինն անել Էրմենիստանից հեռացածներին (մասնավորապես ինձ) հետ բերելու համար:

12. Առաջարկվում է Լեւոն Հակոբողլու ու Սերժ Ազատողլու անդամակցությամբ հանձնաժողովի ստեղծում, որը պետք է քննարկի ցեղասպանության հարցը: Քննարկումը առաջարկվում է որ հարգարժան պարոնայք անց կացնեն յուրովի (մեր ժողովրդավարության նման): Այսպես. նարդու 3 թայլա անընդմեջ կրվողը ստորագրում ու ուղարկում է Աբդուլլահ Էհմեդողլու Գյուլին, որ էրմենիները 1800-1920 թվերին թուրքերին ցեղասպանել են, որի համար հետագա 450 տարին հայերը պարտավորվում են մի փոր հացով աշխատել թուրքերի վրա:

13. Լեւոնի նարդու թայլեքը կրվելու դեպքում, տվյալ փաստաթղթի իրականացման համար վռազ պահանջվում է հեղարշջում չինական Հուն Հոն Շյան կուսակցության կողմից, ինչը նախապես Սերժանտը պարտավորվում է ապահովել:

14. Если мировая общественность признала уже геноцид, почем удо сих пор нет ни каких документов на эту тему, и как (если будет) будут возвращаться земли? 

15. Արցախի ազատագրված տարածքի ու անընդհատ ակնարկվող տարածքային զիջումների հարցը։

16. Հայ-թուրքական հարաբերությունների, այդ թվում և Գյուլին ՀՀ հրավիրելու իմ կարծիքով շատ վնասակար քայլը։

17. Պետական կառույցների տեղեկատվական պաշտպանվածության հարցերը։ (Ի դեպ, ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանատան կայքը երեկվա դրությամբ դեռ վնասազերծված չէր։)

18. Ի՞նչ քայլեր են արվում ՀՀ իշխանությունների կողմից՝ թուլացնելու համար Միջազգային Արտարժույթային Հիմնադրամի (IMF), Համաշխարհային Բանկի (World Bank) ու նմանատիպ այլ կազմակերպությունների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության ու ներքին քաղաքականության վրա։ 15-18 Karen

19. ինչու՞ է Գյուլին հրավիրելը այդպես վնասակար: Հիշեցնեմ, որ պատասխան դեռ չկա, ռեալ գալ-չգալու մասին էլ դեռ չգիտենք: Այսինքն, վնասակարությունը հենց հրավերի փաստի մեջ է եւ միանշանակ: Ինչու՞: Չի՞ կարող ռասկլադ լինել, ըստ որի այդ քայլը ճիշտ դուրս կգա: Եթե կարող է, հաշվվա՞ծ է դրա հավանականությունը եւ ի՞նչ մեթոդով:

20.
Государство и бюджет помогают экономике, соц. сфере, культуре, спорту. Последние происшествия показывают что две сферы недоразвиты, т.е. СМИ и политическая система. Не должно ли государство помочь развитию этих двух
сфер, учитывая тот факт что СМИ и политика работают только тогда, когда есть альтернатива и баланс. И, пожалуйста, учтите, что под понятием политика имеется ввиду дискурс, диалог, дебаты, аргументации, а не политические партии у которых отсутствуют вышеуказанные понятия.

21. Ինչու՞ իշխանությունները ընտրովի են մոտենում "արտակարգ դրության" հետ կապված ԶԼՄ–ների սահմանափակոմներին։ Իշխանություններին պաշտպանող ԶԼՄ–ները ակնհայտորեն իրենց թույլ են տալիս տարածել ոչպաշտոնականա, ավելին՝ հասարակությունում պառակտում սերմանող, տեղեկատվություն։

22. Ե՞րբ է դադարելու ինտեռնետային շրջափակումը։ Մարտի 12 նշվելու է ինտեռնետում ազատ խոսքի համաշխարհային օրը։ Եւ Հայաստանը, այսօր ինտեռնետում իրականացվող անբացատրելի սահմանափակումների պատճառով, կդասվի ամենատոտալիտառ երկրների շարքին։

23. Ի՞նչ ոչուժային-պոզիտիվ միջոցներ եք դուք պատրաստվում իրականացնել, որպեսզի կանխել հնարավոր հասարակական ընթարումները մարտի 20-ից հետո։

24. Ինչպե՞ս եք պատրաստվում հասարակական համաձայնության բերել Հայաստանը։

25. Ինչու՞ առ այսօր իշխանությունները չեն պատասխանել Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցերին։

26. Գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ նախընտրական փուլում ակտիվորեն բաժանվել են ընտրակաշարքներ։ Չեք կարծու՞մ, որ սա լուրջ խոչընդոտ կհանդիսանա կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ 

27. В настоящее время на территории исторической Армении проживает до миллиона хемшилов - армян, исповедующих Ислам. Среди них проводится характерная для кемалистского режима политика отуречивания. Если создать условия для того, чтобы хемшильская молодёжь могла получать в том числе бесплатное образование в Армении на армянском языке (как это делают у нас иранцы, арабы, индусы и прочие зарубежные студенты), то можно не допустить их ассимиляции, а в более долгосрочной перспективе получить значительную поддержку в их лице. Я также вполне допускаю, - и тому есть многочисленные прецеденты - что многие наши соотечественники-мусульмане, чьи предки были вынуждены принять ислам далеко не по своей воле, захотят вернуться в лоно Армянской Апостольской Церкви.

28.  Ассирийский Католикос Мар Дынха IV, проживающий в США, является главой этого рассеянного народа. Но Америка - далеко. Можно было бы пригласить его жить в Армению, отдав ему один из наших заброшенных монастырей, например, Ахтальский. Значительные силы и ресурсы ассирийского народа постепенно присоединились бы, таким образом, к силам и ресурсам Армении. Есть ли у Вас мысли по этому поводу, и, если так, нельзя ли их обнародовать?

29. Что предпринимается нашим Правительством для создания лезгинских и талышских культурно-политических центров на территории Армении и стимулирования, таким образом, национально-освободительной национальных меньшинств Азербайджана для окончательного решения Азербайджанского Вопроса (вопроса существования Азербайджана)?

30. Какие меры предпринимает наше Правительство для репатриации в Армению армян, стоящих перед угрозой ассимиляции (и не только)? Включая армян Джавахка в первую очередь. Где наша программа репатриации? В качестве примера, обратите, пожалуйста, внимание на краткий, но емкий «Закон о Возвращении» Государства Израиль, состоящий из всего пяти пунктов: http://www.nurited.info/pages.php?pgid=27. Когда будет принят наш собственный «Закон о Возвращении»? Почему за 10 лет совместного с Кочаряном правления вы превратили центр Еревана в нагромождение бездарно спроектированных и построенных "архитектурных ансамблей" вместо того, чтобы инвестировать в доступное жилье и рабочие места для репатриантов и развитие регионов и инфраструктуры Армении, как это делается в Израиле, например? Что, таким образом, для Вас важнее - выживание армянского народа на исторической Родине или прибыльно превращенный в сплошной кошмар для коренных ереванцев центр столицы?

31. Почему наша внешняя политика стала столь беззубой, - на каждые три вызова Азербайджана и Турции мы отвечаем самое большее половинчатыми оборонительными заявлениями, да и то - далеко не всегда и часто весьма неудачно и малооригинально сформулированными? Каким образом случилось так, что мы настолько безнадежно упустили инициативу во время правления Кочаряна-Саркисяна? Как Вы объясните бравурно-лживые заявления нашего МИДа о «победе армянской дипломатии» в условиях, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла однозначно наносящую нам урон Резолюцию по Нагорному Карабаху и Освобожденным Территориям? Наш МИД «пропустил» в ООН Резолюцию ГА, которая может развязать руки Азербайджану и даст ему возможность ссылаться на нее даже в случае если война или просто очередная свалка на границе будет не в его пользу. Азербайджан, таким образом, получил моральное право на нападение на нас и на сочувствие мирового сообщества в случае проигрыша и возможность заткнуть нам рот в случае выигрыша, а также в случае, если ГА ООН начнет издавать резолюции о необходимости вывода азербайджанских войск или убийства нашего мирного населения, например. Азербайджан теперь может вытащить на свет эту Резолюцию и заявить: «вы же сами осудили и призвали Армению вывести войска с «оккупированных» ею территорий, и мы лишь делаем то, что было решено на Генеральной Ассамблее». В этих условиях представляются неуместными рассчитанные исключительно на клинических идиотов «объяснения» нашего МИД-а. Почему не быть честным с собственным народом? Как можно его настолько презирать и унижать, пытаясь скармливать ему откровенную ложь, а затем удивляться выплескиваемому на улицах недовольству избирателей?

32.  Вам доподлинно известно, что в эпоху Вашего и Роберта Кочаряна правления коррупция среди чиновничьего аппарата, включая судебно-прокурорскую систему, армию, госбезопасность и полицию, расцвела пышным цветом. Каким образом Вы намерены бороться с коррупцией? Есть ли у Вас проект плана борьбы с коррупцией, и, если да, нельзя ли его опубликовать для внесения поправок и изменений и дополнений экспертами и собственно избирателями? Я верю, что люди, которых Вы привлечете для этой борьбы будут не из тех, кто успели себя замарать взятками и подношениями. Звучит наивно и даже парадоксально, но я надеюсь на это, - в том числе и потому, что данный Вам Вашими избирателями краткосрочный кредит доверия подлежит оплате в очень скором времени и, кроме того, нуждается в постоянном обслуживании.

33. Когда, наконец, Вы начнете мыслить государственными категориями, а не категориями полевого командира, что совершенно неприемлемо в Вашем новом статусе? Вы - классический воспитанник советской партийно-комсомольской системы. Поэтому Вам вряд ли под силу полноценное лидерство в условиях жестких вызовов 21-го тысячелетия. Не потому, что Вы – не патриот, но потому, что Ваша личность объективно сложилась в совершенно иных, малоприемлемых для современных условий, обстоятельствах. Не кажется ли Вам, что Вашей задачей должно стать восстановление монархии в Армении (как это в свое время сделал Франко, приведший к власти Хуана Карлоса и восстановивший, таким образом, монархию в Испании) и последующий достойный уход с политической и исторической арены - еще до окончания первого срока Вашего правления? Другой, возможно, более приемлемый, вариант – в меру сил и возможностей помочь новому армянскому монарху установить собственную структуру новой монархической власти, оставаясь Премьер-министром Его Величества.

34.  Как случилось, что за 10 лет правления вашего с Кочаряном режима Вы не удосужились - не смогли или не захотели, хотя времени у вас было предостаточно - построить исправно функционирующий государственный аппарат, который полностью доказал свою несостоятельность, затрещав по швам всего лишь за один день внутриполитического кризиса? Что ожидать от «воспитанных» вами с Кочаряном кадров во время более серьезных катаклизмов (войны, например), - очередного ли предательства как в случае с Джангиряном и прочими чиновниками или их массового бегства из страны?

35.  Почему до сих пор не привлечены к уголовной ответственности осмелившиеся делить наш и без того крохотный народ на «армян» и «карабахцев»? Чего Вы ждете, кроме как очередной эскалации насилия с их стороны? Не полагаете ли Вы, что, в тщетной попытке заручиться поддержкой европейцев и американцев, Вы можете упустить ситуацию из-под контроля, а с нею вместе мы рискуем потерять Арцах, освобожденные территории и, возможно, Зангезур? На чем основана Ваша толерантность в отношении пятой колонны, возглавляемой очевидно финансируемым турками и азербайджанцами и прочими антиармянскими интересами бывшим президентом?

36. Что Вы думаете о людях, которые, убегая с Площади Свободы, были арестованы на углу Северного проспекта и улицы Абовяна, возле Кировского сада, вблизи Цирка - якобы за сопротивление полиции? Если задача заключалась лишь в том, чтобы, как говорил Кочарян, очистить площадь, то почему убегавшие преследовались и, убегая, оказывали сопротивление преследователям?

37.  Были ли утром и вечером 1 марта у полицейских сил гранаты, и были ли эти гранаты использованы?

38.  Были ли среди участников демонстрации на площади Свободы люди, которые добровольно сдались полицейским или все задержанные были задержаны с применением силы? Была ли демонстрантам предоставлена возможность добровольной сдачи?

39. Были ли в результате утренней операции 1 марта ранены женщины и дети? Выяснены ли их имена и взяты ли у них показания об условиях, в которых они получили ранения?

40. Было ли после "зачистки" площади Свободы произведено преследование убегавших вплоть до здания Цирка, и сопровождалось ли это преследование избиениями и арестами?

41. Были ли осуществлены в ночь с 1 на 2 марта нападения на расходившихся по домам людей со стороны затаившихся в засадах полицейских?

42. Почему избивались расходившиеся по домам люди в нескольких километрах от памятника Мясникяну?

43. Как расценивается властями операция 1 марта - как удавшаяся или как неудачная?

44. Был ли вынесен хотя бы один оправдательный вердикт в ходе судебных процессов над задержанными или арестованными во время мартовских событий?

45.  Была ли оказана помощь со стороны государства семьям убитых и раненых граждан или власти полагают, что они также являются преступниками?

46. Серж Азатыч, вы когда Гюля приглашали кому и что хотели этим показать?

47. Серж Азатыч, кого вы хотите обмануть делая рокировки а ля Арменчик на Мук, и обратно (как их там на самом деле зовут?) ?

48. Что бы вы почуствовали, если бы Р.Кочарян назвал бы вас "худшим своим кадром"?

49. Чем вы объясните тот факт, что когда вы стали президентом таможенники (и прочие) тут же перестали брать взятки, а до того так себе тягали кто как может? Как вы считаете в чем причина, что такого эффекта не добился Р.Кочарян, чего ему не хватило: воли, силы, желания?Более 20 вопросов были удалены, по причине ХАМСТВА и  ЗАКОРЕНЕЛОГО ИДИОТИЗМА вопрошавших, сколько можно про наркоту и виллы? Из за таких как раз и не ответили на больше нормальных вопросов в прошлый раз.
Tags: Армения, ЖЖ, армяне, выборы, друг, интересно, народ, они, политика, сам
Subscribe

 • Такой хоккей нам не нужен

  Не ну нах называть футболом такое жесткое порево, да еще и в прямом эфире, да и с говняным комментированием?!?!? Постараюсь выключить разочарование…

 • Политик нихт

  Не буду я сейчас и здесь писать о политике. Да достало уже де чертиков все происходящее и в Украине и в Москве и в Ереване! Нет понимать то конечно…

 • Банки в Ереване

  Вот последние два месяца приходится общаться с работниками и самими банками. Де факто перед моим экспертно-обывательским взором предстали три банка.…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 10 comments

 • Такой хоккей нам не нужен

  Не ну нах называть футболом такое жесткое порево, да еще и в прямом эфире, да и с говняным комментированием?!?!? Постараюсь выключить разочарование…

 • Политик нихт

  Не буду я сейчас и здесь писать о политике. Да достало уже де чертиков все происходящее и в Украине и в Москве и в Ереване! Нет понимать то конечно…

 • Банки в Ереване

  Вот последние два месяца приходится общаться с работниками и самими банками. Де факто перед моим экспертно-обывательским взором предстали три банка.…